image_pdfimage_print

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie odbyła się prelekcja dotycząca warunków pracy i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej. Prelekcja została przygotowana dzięki współpracy dyrekcji szkoły oraz kół SITK działających przy PNUIK Kraków i ZS nr 1 w Krakowie. Prelekcje poprowadził pan naczelnik Konrad Gawłowski. W prelekcji mającej na celu m.in. preorientację zawodową, wzięło udział ponad pięćdziesięciu uczniów Technikum Komunikacyjnego, wśród których znaleźli się przedstawiciele klas trzecich i czwartych o specjalności: technik elektronik, technik mechatronik, technik transportu kolejowego, technik mechanik pojazdów samochodowych. W trakcie dwugodzinnej prelekcji, młodzież zainteresowana podjęciem, w niedługim czasie, pracy zawodowej, szczegółowo zapoznała się z zakresem prac prowadzonych przez PNUIK Kraków oraz na temat maszyn torowych i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania wszelkich prac specjalistycznych. Po zakończeniu prelekcji pan Konrad Gawłowski podziękował pani dyrektor Beacie Śliwie, pani dyrektor Barbarze Baran i panu Zbigniewowi Poradzie oraz zgromadzonym uczniom za możliwość przedstawienia oferty zatrudnienia oraz zaprosił chętnych do wizyty w zakładzie mieszczącym się przy ul. Półłanki 1, w celu bliższego zapoznania się z wyposażeniem bazy przedsiębiorstwa.

Zbigniew Porada