Informacje dla rodzica

Wychowawcy klas 2022/23 oraz opieka wicedyrektorów

Zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w wycieczce krajoznawczo-turystycznej, specjalistycznej wycieczce krajoznawczo-turystycznej lub wycieczce przedmiotowej oraz wyjściu na terenie miasta Krakowa możesz pobrać tutaj:

Rada Rodziców informuje, że koszt ubezpieczenia ucznia NNW w roku szkolnym 2022/23 wynosi 50 zł. Płatne w pokoju A9b lub podczas zebrania z rodzicami. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 roku. Przypominamy, że wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne. Rodziców, którzy nie dokonują wpłat prosimy o pisemne oświadczenie, że dziecko jest ubezpieczone indywidualnie. Uczniowie szkoły technicznej, ze względu na pracę przy urządzeniach i maszynach, praktyki zawodowe i staże oraz zajęcia specjalistyczne muszą być ubezpieczeni.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł rocznie (ok. 8 zł miesięcznie). Płatne gotówką w pokoju A9b lub na konto PKO BP 38 1020 2892 00005102 0015 7347 z dopiskiem Imię i nazwisko ucznia+klasa. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo wpisowe uczniów klas pierwszych w wysokości 100zł płatne jednorazowo w pokoju A9b do końca września. W przypadku zmiany szkoły do końca września wpisowe zostanie oddane. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na gadżety szkolne dla ucznia oraz wycieczkę programową. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 r.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2022/23

CZWARTEK 8 września 2022 r.

klasy 1  w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektronik, technik mechatronik:

czas i miejsce: godz. 15.30 aula górna- wejście schodkami bezpośrednio do auli od strony ul. Ułanów, ścieżka przy szlabanie; godz.16.45 spotkanie z wychowawcą; prosimy o posiadanie w dyspozycji ok. 250zł (wpisowe, ubezpieczenie oraz Rada Rodziców).

forma: spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektronik, technik mechatronik z udziałem kierownictwa szkoły, pedagogów, wychowawców, pielęgniarki szkolnej, nauczyciela wdż

klasy 1  w zawodzie technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik pojazdów samochodowych:

czas i miejsce: godz. 17.00 aula górna- wejście schodkami bezpośrednio do auli od strony ul. Ułanów, ścieżka przy szlabanie; godz.18.15 spotkanie z wychowawcą; prosimy o posiadanie w dyspozycji ok. 250zł (wpisowe, ubezpieczenie oraz Rada Rodziców)

forma: spotkanie inaugurujące dla rodziców klas pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektronik, technik mechatronik z udziałem kierownictwa szkoły, pedagogów, wychowawców, pielęgniarki szkolnej, nauczyciela wdż.

CZWARTEK 8 września 2022 r.: klasy 2  godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami

ŚRODA 7 września 2022 r.: klasy 3 godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami

ŚRODA 7 września 2022 r.:klasy 4 godz. 17.00 – aula dolna – spotkanie ws. egzaminów, następnie  spotkania z wychowawcami w klasach o godz. 18.00

Skip to content