Programista

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA 351406
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: INF=TELEINFORMATYCZNA
MINISTER WŁAŚCIWY: informatyzacji

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kierunek technik elektronik (miejsce 17), technik mechatronik (miejsce 21), technik programista (miejsce 22),  technik transportu kolejowego (miejsce 24). Dodatkowo na 217 zawodów,  technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk mają wysoką pozycję zapotrzebowania na rynku pracy w województwie małopolskim.

Sprawdź zapotrzebowanie na rynku pracy na: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Pracownia baz danych
Pracownia baz danych

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082

Pracownia baz danych
Skip to content