Ramowy rozkład dnia

06.30 – pobudka
06.30 – 08.00 – zajęcia higieniczno-porządkowe
06.30 – 07.30 – śniadanie
08.00 – 10.00 – nauka dla klas popołudniowych
12.00 – 16.30 – obiad
16.00 – 18.00 – nauka dla klas przedpołudniowych
18.30 – 19.45 – kolacja
19.45 – 21.00 – czas wolny do dyspozycji wychowawcy
21.00 – 21.45 – zajęcia higieniczne
21.45 – 22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00 – 06.00 – cisza nocna


Godziny dotyczące wydawania posiłków ustalane są każdorazowo na
początku bieżącego roku szkolnego po uwzględnieniu rozkładów zajęć
wychowanków

Skip to content