Elektronika

ZAWÓD: TECHNIK ELEKTRONIK 311408
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: ELM = ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: gospodarki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

2) użytkowania urządzeń elektronicznych;

3) naprawy urządzeń elektronicznych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

ELM.02.Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Niektóre z przedmiotów zawodowych na tym kierunku to:

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Elektrotechnika i elektronika

Instalacje urządzeń elektronicznych-zajecia praktyczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

Urządzenia elektroniczne

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Skip to content