Zasady rekrutacji

Szanowny Kandydacie!
Być może rozpoczniesz naukę w roku szkolnym 2022/23
Twoja podróż do przyszłości!

W sprawie rekrutacji do klas pierwszych: telefon 12 411 96 00 wew. 80 lub 12 411 98 30,  godz. 8.30-15.00, e-mail uczniowski@tk.krakow.pl

W roku szkolnym 2022/23 planujemy następujące oddziały:
technik elektronik 1EL – 30 uczniów, rozszerzona matematyka, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki
technik informatyk 1IA – 30 uczniów, rozszerzona matematyka, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki
technik programista 1PR – 30 uczniów, rozszerzona matematyka, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki
technik mechatronik 1ME – 30 uczniów, rozszerzona matematyka, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki
technik pojazdów samochodowych 1 PS – 30 uczniów, rozszerzony j. angielski, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki
technik logistyk 1LA – 30 uczniów, rozszerzony j. angielski, nauczane języki to j. angielski i j. rosyjski (ogólna)
technik logistyk 1LB – 30 uczniów, rozszerzony j. angielski, nauczane języki to j. angielski i j. rosyjski (klasa mundurowa wojsko/policja)
technik transportu kolejowego 1TK – 30 uczniów, rozszerzony j. angielski, nauczane języki to j. angielski i j. niemiecki

Szanowny Kandydacie! Szanowny Rodzicu/Opiekunie Prawny Kandydata!
Przed złożeniem dokumentów proszę o szczegółowe zapoznanie się z Ofertą  edukacyjną 2022_23 (zakładka Kandydat) oraz Kierunkami kształcenia proponowanymi przez naszą Szkołę. Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Regulamin rekrutacji 2022/2023. Regulamin będzie dostępny po ogłoszeniu terminów rekrutacji przez MEiN.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/23 są dostępne po ogłoszeniu przez MEiN.

Regulamin Klas Mundurowych

Podanie do rekrutacji uzupełniającej

Przypominamy, że lekcje rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą o 19.40. Sprawdź rozkład dzwonków w zakładce Dzwonki. Dla kandydatów spoza Krakowa proponujemy zakwaterowanie w internacie, który znajduje się na terenie szkoły. Czesne wynosi 102 zł/miesięcznie (2021/22) plus wyżywienie. Przewidywany koszt całodziennego wyżywienia w 2022/23 wynosi 15 zł. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do wykupu całodziennego wyżywienia. W roku szkolnym 2022/23 planowane są dalsze remonty w budynku internatu, co może wiązać się z pewnymi niedogodnościami.

Zebrania z Rodzicami Uczniów przyjętych na rok szkolny 2022/23 odbywać się będą we wrześniu 2022 r., aby osoby wyłonione w rekrutacji uzupełniającej miały możliwość uczestniczenia w pierwszym zebraniu z wychowawcą.

Uwaga Rodzice klas pierwszych 2022/23. Podczas zajęć laboratoryjnych (elektronika/informatyka/mechatronika) wymagany jest biały chałat. Koszt ok. 30 zł do nabycia w sklepach z odzieżą BHP. Na zajęciach warsztatowych wymagany jest strój roboczy – najlepiej typu ogrodniczki robocze (pojazdy samochodowe/mechatronika). Prosimy o nabycie chałatów/strojów roboczych we własnych zakresie.

W naszej Szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność dydaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, finansuje lub dofinansowuje rozmaite przedsięwzięcia, wspiera uczniów w ich rozwoju oraz dba o promocję Szkoły. Jeśli jesteście Państwo otwarci, komunikatywni, energiczni i chętni do współpracy, uprzejmie prosimy o zaangażowanie się w życie Szkoły. Bez Rodziców prężnie działających w imieniu całej społeczności Rodziców wiele wydarzeń nie odbyłoby się. Po przyjęciu do Szkoły Rada Rodziców uprzejmie prosi o jednorazową wpłatę wpisowego do końca września w wysokości 100zł. W przypadku rezygnacji z nauki do końca września 2022 r. wpisowe zostanie zwrócone. Prosimy o zapoznanie się z prośbą Rady Rodziców dotyczącą deklaracji wpłat na Radę Rodziców. Proponowana kwota 100zł/rok lub 10 zł.miesięcznie. Proponuje się wpłaty na konto lub podczas zebrań z rodzicami. Możliwość wpłaty wraz z wpisowym. Serdecznie prosimy o wsparcie naszej Rady Rodziców. Informacje dotyczące Rady Rodziców znajdziesz w zakładce Rodzic. Numer konta Rady Rodziców PKO BP 38 1020 2892 00005102 0015 7347 z dopiskiem Imię i nazwisko ucznia+klasa

W roku szkolnym 2022/23 klasa 4LD uczestniczy w Programie Ministerstwa Obrony Narodowej “Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.  Biuro do Spraw Proobronnych opracowało i wdrożyło “Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych”, który znajduje się na https://bdsp.wp.mil.pl/pl/pages/regulamin-mundurowy-2018-01-18-m/

Uwaga!!! Dostęp do Karty ucznia, Karty rodzica i Deklaracji woli otrzymasz po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydatów.

Skip to content