Klasy mundurowe

2022/23

W roku 2022/23 kontynuujemy V edycję Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych. Do Programu przystąpiła klasa 4LD, wych. prof. Jakub Cionek. W grudniu 2022 uczniowie przystąpią do egzaminów. Trzymamy kciuki, po intensywnych treningach w naszej jednostce patronackiej w Balicach.

2021/22

W roku 2021/22 ruszyła V edycja Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych. Do Programu przystąpiła klasa 3LD, wych. prof. Jakub Cionek. Natomiast zajęcia w V edycji Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych kontynuuje klasa 4LB (wych. prof. Jolanta Okoń-Feil) Koordynator szkolny: prof. Ryszard Stokłosa. .

Link: https://www.wojsko-polskie.pl/cwkm/

W dn. 13-19 września 2021 klasa 3LD oraz uczniowie klas mundurowych 2LB i 3LB uczestniczyli w obozie szkoleniowo-kondycyjnym klas wojskowych z naciskiem na szkolenie jeździeckie i taktyczne w Toporzysku.

W dn. 25-29 października 2021 uczniowie klasy 4LB wzięli udział w obozie szkoleniowym w VIII Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, w ramach którego przedstawiono tematykę czynności przygotowawczych do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni), wybór miejsca i wykonanie stanowiska ogniowego, przyjmowanie postaw strzeleckich i łącznych czynności do strzelania, wyznaczanie azymutu na przedmioty terenowe, marsz wg azymutu, maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, taktyki z wykorzystaniem pojazdów bojowych, prowadzenia rozpoznania drogi marszu, procedury counter-IED, działania taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej, itp.

2020/21

W roku 2020/21 ruszyła kolejna IV edycja Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych. Do Programu przystąpiła klasa 3LB (wych. prof. Jolanta Okoń-Feil). Zachęcamy Uczniów i Kandydatów do odwiedzenia strony https://www.wojsko-polskie.pl/cwkm/ gdzie znajdziecie materiały do samodoskonalenia oraz przydatne informacje nt. zasad projektu. Koordynator szkolny: prof. Ryszard Stokłosa.

Link dot. naboru: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2020-01-309-nabor-do-programu-certyfikowane-wojskowe-klasy-mundurowe/

Samokształcenie dla Uczniów obejmuje:

Pamiętaj! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części wprowadza zakaz używania przez osoby nieuprawnione kompletnego munduru wojskowego lub jego części, chociażby zostały one pozbawione oznak wojskowych. Na zdjęciu przedstwiony jest obowiązujący mundur dla CWKM – edycja IV.

Wymagania Techniczne dla Biura 2020 – mundur ucznia

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

(informacja otrzymana przez ZS1 w dn. 31.03.2021

12 dni będzie trwać skrócona służba przygotowawcza dla absolwentów klas wojskowych.

Od tego roku skrócona służba przygotowawcza dla absolwentów klas wojskowych będzie trwać 12 dni. W tym roku obejmie uczestników III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, a docelowo także Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Szkolenie to realizowane będzie podczas wakacji w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Kadeci szkolić się będą przez 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Będzie to 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć.

Szkolenie zakończy egzamin końcowy, a następnie przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym staną się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Zachęcamy do zapoznania się z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

Rozkaz Nr 212 ZPUSZIS P3 P7 SZEFA SGWP Z DNIA 17 MARCA 2021

Wykaz klas mundurowych w obecnym roku szkolnym Wykaz klas mundurowych

2019/20

W roku szkolnym 2019/20 klasa 4LB (wych. prof. Ewa Wójcik) z sukcesem zakończyła II edycję Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych. Przy wsparciu jednostki patronackiej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego udało się zrealizować szkolenia oraz zakres programowy. Koordynator szkolny: prof. Ryszard Stokłosa.

Głównym założeniem tego programu było przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów na wojskowych uczelniach lub zawodowej służby wojskowej. Innymi słowy absolwenci stanowią rezerwy osobowe Sił Zbrojnych RP. Program szkolenia obejmował 185 godzin szkolenia teoretycznego i zajęć praktycznych w jednostce wojskowej /w naszym przypadku była to kompania zabezpieczenia 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, 35 godzin samokształcenia e –learningowe i 50 godzin szkolenia praktycznego w ramach obozu szkoleniowego w 8 BLTr. Program szkolenia zakończył egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny z sześciu specjalności: taktyka, szkolenie strzeleckie, szkolenie chemiczne, terenoznawstwo, szkolenie chemiczne. Szkolenie inżynieryjne. Ocena końcowa to suma ocen: za część teoretyczną ocena x 0,3 za część praktyczną ocena x 0,7. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie ogólnej oceny minimum dostateczny i frekwencja na zajęciach przedmiotu EW minimum 70%.

Na 21 uczniów 19 z sukcesem zakończyło program uzyskując średnią za część teoretyczną 4,55 a za część praktyczną 3,69. Dwóch uczniów nie spełniło warunków ukończenia szkolenia. Jeden nie przystąpił do egzaminu teoretycznego a jeden otrzymał ocenę dopuszczający. Obaj mieli frekwencję poniżej 60%.

Korzyści jakie otrzymali absolwenci programu.

  1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie którego w przypadku podjęcia decyzji o wstąpieniu do wojska, szkolenie wstępne z 4 miesięcy zostanie skrócone do jednego miesiąca./ 9 uczniów deklaruje wstąpienie do służby wojskowej/.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do służby zawodowej w wojsku lub pracownika cywilnego w wojsku.
  3. „Certyfikat MON”, który w przypadku podjęcia decyzji studiowania na uczelni wojskowej otrzymają dodatkowych10 punktów kompetencyjnych na 100 możliwych. 50% to matura, 25 % to egzamin ze sprawności fizycznej, 25 % to wynik rozmowy kwalifikacyjnej. /jedna osoba chce podjąć studia na Wojskowej Akademii Technicznej lub Akademii Wojsk Lądowych a jedna na Akademii Wojsk Lotniczych/.

Szkolenia nauczycieli

W ramach prowadzenia Wojskowych Certyfikowanych Klas Mundurowych nasi nauczyciele uczestniczyli w:

Szkoleniu strzeleckim/2017

Kursie płetwonurkowym (na stopień P1 lub równoważny) dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe zorganizowanym w Orzyszu przez Biuro ds. Proobronnych we współpracy ze stowarzyszeniem „Podwodnik Szkoła Ratownictwa, sportów wodnych i obronnych”/2018

Szkoleniu instruktorsko-metodycznym dla nauczycieli klas mundurowych w Toruniu/2019

Szkoleniu instruktorsko-metodycznym dla nauczycieli klas mundurowych, które odbyło się w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce/2019

Szkoleniu pierwszej pomocy zorganizowanym przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, kończący się egzaminem państwowym na ratownika/2018

Konferencji Koordynacyjnej „CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE” organizowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych (BdSP), we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej (ASzWoj)/2019

Dodatkowo dwunastu uczniów uczestniczyło w dziesięciodniowym obozie szkoleniowym w Toporzysku organizowanym przez Federację Kawalerii Ochotniczej. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakres Szkolenia obejmował : musztrę, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno – saperskie, taktykę, szkolenie medyczne, łączność, obronę przed bronią masowego rażenia, szkolenie strzeleckie, jazdę konną. Zajęcia ogólnowojskowe prowadzili żołnierze z batalionu dowodzenia 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, jazdę konną instruktorzy z 3 pułku Kawalerii Ochotniczej a strzelanie z broni instruktorzy małopolskiego oddziału LOK.

 

Link SCHEMAT ZAPEWNIENIA ABSOLWENTÓW KLAS WOJSKOWYCH DLA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP CWKL

Link Zmiana-ustawy-prawo-oswiatowe w odniesieniu do MON

REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

 

Skip to content