Leonardo da Vinci 2008-2010

W dniach 06.09-26.09.2009 r. Zespół Szkół nr 1 w Krakowie stał się Partnerem przyjmującym młodzież węgierską z ESZI w Paks, która realizuje projekt Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”.   W pierwszym dniu pobytu, uczniów przywitał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, pan mgr inż. Andrzej Cichoń. Dyrektor naszej szkoły w obecności zgromadzonej w auli młodzieży Technikum Komunikacyjnego życzył Węgrom miłego spędzania czasu w Polsce i owocnego zrealizowania programu. Następnie zostały przedstawione prezentacje multimedialne przygotowane przez węgierskich uczniów o swoim kraju, mieście i o szkole oraz na podobny temat ze strony polskiej wyświetlono prezentację przygotowaną przez mgr Rafała Szołdrowskiego.   Przez trzy tygodnie pobytu w Polsce, węgierska grupa trzynastu uczniów pod opieką dwóch nauczycieli, którymi są: Janos Weisz- przedmioty zawodowe i Andrea Zakara- język angielski, realizują program przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły- mgr inż. Barbarę Paszkowską, która od początku nawiązania współpracy ze szkołą w Paks koordynuje działania i projekty podejmowane wzajemnie przez partnerów oraz mgr Małgorzatę Radzio, która zajmuje się stroną językową utrzymania kontaktu i mgr inż. Zbigniewa Poradę, który organizuje prawidłowy przebieg współpracy w dziedzinie przedmiotów zawodowych.   Do trzytygodniowego przebiegu stażu została włączona grupa ponad dwudziestu nauczycieli naszej szkoły, którzy dzień po dniu otaczają opieką i służą pomocą, a przede wszystkim dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z grupą węgierskich uczniów.  W trakcie realizacji stażu uczniowie węgierscy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych z pracowni układów mikroprocesorowych prowadzonych przez dr inż. Andrzeja Drwala i mgr inż. Andrzeja Lorenza, w zajęciach z pracowni elektronicznej pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Lichwy i mgr inż. Rafała Topinka oraz lekcjach informatyki, które poprowadzili mgr Jolanta Pawłyszcze i mgr inż. Maciej Kowalczyk. Wszystkie lekcje były bardzo interesujące dla węgierskich uczniów, którzy zwracali uwagę, że zorganizowane dla nich zajęcia swoją tematyką wykraczają poza program nauczania realizowany w Paks i doskonałe umożliwiają im uzupełnienie posiadanej wiedzy i umiejętności.   Kolejną grupą zajęć edukacyjnych były lekcje zorganizowane w zakładach pracy. Węgrzy odwiedzili Elektrociepłownię Kraków S.A., PKP Energetyka S.A., PKP Ośrodek Informatyki, PKP Telekomunikacja, krakowski regionalny ośrodek i studio Telewizji Polskiej S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Węgierscy uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem wymienionych firm. Stażyści poznali warunki pracy w zawodach i na stanowiskach pracy zgodnych z kierunkiem ich kształcenia. Uczniowie i ich opiekunowie za każdym razem podkreślali profesjonalną organizację zajęć, za co prosili podziękować dyrekcji i pracownikom wszystkich przedsiębiorstw.   Trzecim rodzajem zajęć w ramach realizacji stażu był udział w lekcjach fizyki, której zrozumienie ułatwia poznawanie zagadnień nauk technicznych.
Pierwsza lekcja fizyki odbyła się w krakowskim Ogrodzie Nauk, w jej przeprowadzeniu udział wzięła mgr Anna Rajca. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonywali szereg doświadczeń z fizyki, podczas których radośnie odkrywali i opisywali zjawiska zachodzące codziennie w naszym otoczeniu.
Druga lekcja fizyki, a właściwie astronomii, pod kierunkiem mgr Mariusza Duszkiewicza, przeprowadzona została w Młodzieżowym Obserwatorium w Niepołomicach.
Jak widać program stażu naprawdę daleko wykroczył poza program nauczania i „sięgnął gwiazd”.  Za wspaniałe warunki do poznawania i zrozumienia praw natury, uczestnicy i organizatorzy, serdecznie dziękują dyrekcji i pracownikom tak wspaniałych „pracowni” jakimi są krakowski Ogród Doświadczeń i Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach.   Program „Leonardo da Vinci” to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki i przedmiotów zawodowych ale także pogłębianie kompetencji językowych oraz integracja kulturowa ludzi z różnych krajów Unii Europejskiej.
W ramach poznania kultury, historii i atrakcji turystyczno-przyrodniczych Polski, młodzież węgierska wzięła udział w wycieczkach krajoznawczych. Podczas poznawania Krakowa stażyści byli na Kopcu Kościuszki, przeszli Drogą Królewską i zwiedzili Wawel, zapoznali się z historią Kazimierza, odwiedzili miejskie ZOO. Dla węgierskich gości zorganizowano wycieczki: do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Kopalni soli w Wieliczce, Pieskowej Skały, Zakopanego, Puszczy Niepołomickiej i na spływ Dunajcem w Pieninach. Oprócz profesjonalnych przewodników wynajętych do oprowadzania grupy, w trakcie zwiedzania służyli pomocą: mgr Piotr Krzywda, mgr inż. Barbara Paszkowska, mgr inż. Zbigniew Porada, mgr Mariusz Duszkiewicz, mgr Beata Jelonek, mgr Anna Rajca.  Węgierscy uczniowie mieli możliwość uczestnictwa także w zajęciach sportowych zorganizowanych w obiektach naszej szkoły przez nauczycieli wychowania fizycznego: mgr Tomasza Szpuleckiego i mgr Jakuba Ryszkę oraz w Parku Wodnym, gdzie grupie towarzyszył mgr Tomasz Wilczyński. We wszystkich zajęciach zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, nieocenioną pomocą w tłumaczeniu, niejednokrotnie specjalistycznego słownictwa technicznego, służyły panie nauczycielki języka angielskiego: mgr Małgorzata Radzio, mgr Dorota Salamon-Strzelec, mgr Agnieszka Kaczmarczyk, mgr Beata Śliwa, mgr Dorota Chmura, mgr Monika Siemieniewska, którym zawsze podziękowania składali węgierscy uczniowie. Podczas pobytu w Krakowie, uczniowie z Węgier mieszkali i żywili się w Internacie Zespołu Szkół nr 1. O komfort warunków zakwaterowania i wyśmienitą jakość posiłków, które to szczególnie podkreślali nasi węgierscy goście, zadbał kierownik internatu mgr inż. Andrzej Mołoko wraz z zespołem pracowników. Nad całością, logistycznie niełatwego, przebiegu stażu węgierskich uczniów czuwała dyrekcja szkoły: pani dyrektor mgr inż. Barbara Baran i pani dyrektor mgr Elżbieta Piechocińska a przede wszystkim pan dyrektor mgr inż. Andrzej Cichoń, który przez cały czas wykazywał duże zainteresowanie pobytem uczniów z Paks na stażu organizowanym w Zespole Szkół nr 1. Za zorganizowanie pobytu swoich uczniów w Polsce, na ręce dyrektora mgr inż. Andrzeja Cichonia podziękowanie osobiście złożył, wizytujący przebieg stażu w Krakowie, dyrektor ESZI w Paks, pan mgr inż. Béla Szabó. Za rok do naszej szkoły przyjedzie kolejna grupa uczniów z partnerskiej szkoły w Paks. Zapraszamy!

W dniu 30 marca 2008 r. sprzed internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, wyruszyła na trzytygodniowy staż na Węgrzech grupa uczniów w składzie: Marcin Cecuga, Paweł Drzyzga, Mateusz Grochola, Damian Kacprzak, Rafał Kantorowicz, Daniel Knapczyk, Konrad Mirowski, Wojciech Molenda, Rafał Podraza, Piotr Sieńko. Opiekunami, podczas realizacji stażu w ramach Programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”, byli: mgr Małgorzata Radzio i mgr inż. Zbigniew Porada.
W trakcie pobytu na Węgrzech grupa realizowała zajęcia praktyczne w obiektach Elektrowni Jądrowej oraz w warsztatach i pracowniach Energetikai Szakközépiskola w Paks. Młodzież miała możliwość zwiedzania interesujących miejsc, poznawania kultury i historii Węgier podczas wyjazdów m.in. do: Szekszardu, Kolocsy, Budapesztu, Pecsu, Balatonfured. W trakcie wycieczek zwiedzano: piwnicę win i muzeum- wytwórnię najznakomitszych pierników, muzeum poświęcone regionalnej specjalności- papryce, atrakcje turystyczne Budy i Pesztu, Katedrę i Muzeum ceramiki Zolnay w Pecsu, malowniczo położony nad brzegami Balatonu klasztor na półwyspie Tihany. Jednym słowem atrakcji było co niemiara. Czas po zajęciach młodym uczestnikom stażu upływał także na rozgrywkach sportowych i wspólnej zabawie z młodzieżą Węgierską. W trakcie tych spotkań zawiązywały się wspaniałe przyjaźnie. Całość pobytu Polskiej grupy zapewne nie miałaby tak wspaniałego i pożytecznego przebiegu, gdyby nie zaangażowanie i wszechstronna pomoc Węgierskich przyjaciół- pracowników Elektrowni, dyrekcji, nauczycieli i uczniów ESZI. Dlatego też doceniając poświęcenie z ich strony udało się zorganizować i zaprosić do udziału we wspólnym ognisku wszystkich, którym w ten sposób serdecznie podziękowali goście z Krakowa. Żegnając się w przeddzień wyjazdu, Węgrzy prosili aby pozdrowić dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły, w szczególności Pana Dyrektora Andrzeja Cichonia i Panią Dyrektor Barbarę Paszkowską do których skierowali zapewnienie o chęci dalszej współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami. Trwający niemal dwa lata projekt o nazwie: „Energetyka konwencjonalna i jądrowa- za i przeciw” dobiega końca. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów Technikum Komunikacyjnego. Podczas jego realizacji odbyły się staże zagraniczne, a wcześniej w ramach przygotowania kulturowo- pedagogiczno- językowego liczne zajęcia dodatkowe i wycieczki. Serdecznie dziękujemy wszystkim współtwórcom tego dzieła. Równocześnie, widząc ogromne korzyści płynące z Programu „Leonardo da Vinci”, zachęcamy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkól nr 1 w Krakowie do jego kontynuacji poprzez udział w nowych projektach. 

Skip to content