Logo Jubileuszu 7--lecia

Jubileusz 70-lecia

Wiele pięknych chwil za nami!

Było nam niezmiernie miło przywitać zgromadzonych Gości na Gali Jubileuszowej z okazji obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie. Ok. 500 osób wzięło udział w tym zacnym wydarzeniu.

Nasza Jubilatka – Szkoła- skończyła 70 lat.

https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/11/DP-36-800x533.jpg

Aby lepiej zrozumieć naszą szkołę proszę przenieść się teraz do roku 1949. Proszę wyobrazić sobie, jak wyglądał wtedy Kraków. Zapewne na fotografiach z tamtej epoki zobaczymy Kraków budzący się ciągle po zmaganiach wojennych, Kraków, do którego napływało wielu ludzi,  Kraków, który pochłonięty był odbudową wiaduktów i mostów. Ale też miasto jako ważny ośrodek religijny, kulturalny i oświatowy.

Stańmy na chwilę na płycie Rynku, przejdźmy ulicą Floriańską, a przy Barbakanie skręćmy w lewo w ul. Basztową. Mińmy dawny przystanek LOT i Stary Kleparz, przetnijmy ul. Długą, a przed nami zobaczymy kamienicę pod numerem Basztowa 9, w której dzisiaj mieści się Szkoła Muzyczna.  

W tej kamienicy, po I Wojnie Światowej powstaje Gimnazjum Szkoły Kupieckiej, ale  de facto zalążek naszej obecnej szkoły to powstałe tam po drugiej wojnie światowej w 1949 roku  Technikum Ekonomiczno-Kolejowe. Tam wszystko się zaczęło.

Pierwszym Dyrektorem technikum przez 10 następnych lat był Pan Józef Machejek. W szkole istniały tylko dwa wydziały: finanse w kolejnictwie i statystyka kolejowa. W kolejnych latach było to też planowanie w transporcie kolejowym, ruch kolejowy, telekomunikacja kolejowa, ekonomika kolei., Ta szkoła przygotowywała do zawodu w kolejnictwa, ale i do podjęcia studiów.

Po dziesięciu latach, a mianowicie w 1959 roku szkołę przekształcono w Technikum Kolejowe. Dzisiaj Technikum Kolejowe miałoby 60 lat.  Wszystko kręciło się wokół kolei Wraz z potrzebami rynku, powstawały nowe kierunki m.in. urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego, automatyka urządzeń ruchu kolejowego oraz trakcja elektryczna. I tak ten pociąg kolejowy się rozpędzał  ….

https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/11/DP-80-800x533.jpg

Proszę sobie wyobrazić, że już w połowie lat 50-tych powstaje koncepcja budowy nowego budynku szkoły, Rada Uczniowska wzywa uczniów wszystkich klas do zbiórki pieniężnej na fundusz budowy.

W 1961 roku stanowisko dyrektora obejmuje Pan Tadeusz Leja, który jest dyrektorem przez ponad 20 lat. W tym czasie sytuacja lokalowa szkoły jest trudna. Powstają jednak pierwsze plany budowy internatu i budynku szkoły. I może nie wszyscy wiedzą o tym, że internat wybudowano i oddano do użytku wcześniej, niż szkołę, Był to rok 1967. Budynek szkoły oddano rok później. Na tamte czasy, była to najlepiej wyposażona szkoła kolejowa w Polsce. Już w roku 1972 szkoła liczyła 32 oddziały.

 W 1983 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pan Andrzej Cichoń, który pełni tę funkcję do 2011 roku z dwuletnią przerwą, kiedy to funkcję dyrektora pełni Pan Zdzisław Kucharski. Kadencja Pana Dyrektora Cichonia trwa prawie 30 lat. Na czas tej kadencji przypada zmiana technologiczna szkoły. Podłączenie szkoły do Internetu w 1996 roku, powstaje pierwsza strona internetowa szkoły,  pierwsza pracownia mikrokomputerowa, ale też nowe kierunki elektronika, informatyka, logistyka. Zmiany technologiczne wpływają na kierunki kształcenia, a zmiany rynku pracy i reforma szkolnictwa powoduje, że szkoła wraz z nowym Millenium w roku 2000 staje się Zespołem Szkół nr 1.   Tracą na popularności kierunki kolejowe, ale też szkolnictwa zawodowe podupada. Do Technikum dołączają Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych. Powstaje Technikum Komunikacyjne.

Za chwilę jest rok 2002 .   Zatrzymajmy na chwilę wątek technikum i  przenieśmy się do roku 1959. Bo tam w innej części Krakowa na ul. Siemaszki 1 powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP Samochodowni. Równocześnie w Krakowie działa więc Technikum Kolejowe i kolejowa szkoła zawodowa. Ta szkoła zawodowa potem od 1980 ma swoją siedzibę przy ul. Pilotów (w budynku obecnej Szkoły  Muzycznej)  oraz dwie filie, w Bieżanowie i w Trzebini. Szkoła zawodowa PKP miałaby teraz 60 lat. Pierwszym dyrektorem jest naczelnik samochodowni Pan Józef Fichtel, a potem 1973 roku Pan Andrzej Cichoń, które pełni tę funkcje przez 10 lat. Potem Pan Andrzej Merena, Pani Anna Zakrzewska, az w końcu Pani Joanna Jarosz.   

I tutaj proszę połączyć dwa wątki, technikum i szkoły zawodowej, gdyż w lutym 2002 roku ZSZ PKP przechodzi na ul. Ułanów i wchodzi w skład Zespołu Szkół. Łącznie 37 oddziałów w 2002 roku.

Jest to czas poszukiwania autorytetu dla szkoły, dla młodzieży i nauczycieli, czas poszukiwania patrona, by w 2005 roku ogłosić, że patronem Zespołu Szkół nr 1 zostaje św. Rafał Kalinowski. Dla  niektórych może być to niezrozumiałe, dlaczego patronem szkoły technicznej jest święty. No więc dlatego, że  był on nie tylko nauczycielem matematyki, fizyki, geografii, literatury polskiej i filozofii chrześcijańskiej, ale też Wychowawcą, Wychowawcą Księcia Augusta Czartoryskiego, wykładowcą, korepetytorem matematyki i mechaniki budowlanej,inżynierem i budowniczym kolei. Był też Sybirakiem, Powstańcem Styczniowym, by w końcu zostać Duchownym. Jest to postać, która niewątpliwie może być autorytetem i jest nim do dzisiaj.

Następnie w 2011 roku stanowisko dyrektora obejmuje Pan Wiesław Mroszczyk, na czas kadencji którego przypada wprowadzenie dziennika elektronicznego i otwarcie pracowni mechatronicznej cnc, przygotowywanej już wcześniej z projektu poprzednika. A w roku 2015/16 stanowisko obejmuje Pan Tadeusz Sykta p.o. dyrektora, po którym w 2016 roku stanowisko obejmuje Pani Beata Śliwa.

Dojeżdżamy do stacji pod nazwą Rok 2019. Chociaż nie działa już Technikum Kolejowe, to  nie sposób nie przyznać, że dalej wszyscy kojarzą nas z ‘Kolejówką’. Czujemy się  spadkobiercami tradycji kolejarskich tego regionu wytworzonych w technikum i szkole zawodowej. Ale chcemy też rozwijać się w innych kierunkach. Dzisiaj Zespół Szkół nr 1, to przede wszystkim Technikum Komunikacyjne kształcące na kierunku technik elektronik, technik informatyk, technik logistyk w tym ukierunkowany mundurowo, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik transportu kolejowego. To 34 oddziały, ok. 900 uczniów, 140 wychowanków internatu i 130 pracowników.

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, dawnego Technikum Kolejowego, jest okazją zarówno do wspomnień jak i spojrzeniem w przyszłość.

Szkoła ze swoim skromnym początkiem wyrosła na szkołę rozpoznawalnych na krakowskim rynku edukacyjnym.

Doświadczenie i wiedza kadry niech będzie okazją dla naszych Uczniów do rozwijania swoich pasji i umiejętności, a sam Jubileusz do przekazania młodzieży wartości związanych nie tylko z edukacją, ale i tradycją i historią Szkoły. 

https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/11/DP-66-800x533.jpg

W dynamicznie rozwijającym się świecie Szkoła powinna pamiętać o tym, że tradycyjna kreda, tablica i zaangażowany  nauczyciel mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności procesu nauczania. Musimy uczyć jak żyć, jak wykorzystywać swoje talenty, jak rozwijać ciekawość świata, kreatywność, wyobraźnię, jak poruszać się po świecie informacji i otwartości na to, co nowe i nieznane. Przekażmy Uczniom takie umiejętności, które pozwolą w przyszłości swobodnie poruszać się im po świecie, który jeszcze nie nastał, podejmować zawody, które jeszcze nie zostały stworzone, posługiwać się urządzeniami, które jeszcze nie zostały wymyślone! Nauczmy ich organizacji pracy i współpracy, planowania, rozważania wielu możliwości, empatii, komunikowania się, ale i tolerancji oraz szacunku do ludzi, tradycji i historii.

https://tk.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0736-800x533.jpg

Takie okazje jak Jubileusz są bardzo ważne i wzruszające dla każdego dyrektora, ale też, przede wszystkim, dla byłych i obecnych uczniów, rodziców, pracowników i absolwentów. Nie jesteśmy w stanie pochwalić się i przekazać Państwu wszystkiego co zdarzyło się w Kolejówce przez ostatnie 70 lat, natomiast każdy z nas musi po prostu pielęgnować wspomnienia, pamiętać o nauczycielach, którzy są i byli tutaj, pamiętać o pracownikach obsługi i administracji, którzy są mechanizmem bez którego cała machina szkolna by po prostu nie działała, uczniach, którzy tu są i napędzają tę szkołę, bez których praca nauczyciela nie istniała by i nie miała sensu.

Każdy z Gości uczestniczących w obchodach Jubileuszu 70-lecia Szkoły, swoją obecnością, wniósł cząstkę siebie do Zespołu Szkół nr 1. Niech cząstka naszej szkoły pozostanie z Państwem na wiele wiele lat a wspomnienia z dzisiejszej uroczystości przetrwają w wspomnieniach o szkole, Uczniach, Rodzicach, Dyrekcji, Nauczycielach i Pracownikach, którzy przez lata tworzyli i nadal tworzą niepowtarzalny klimat naszej szkoły z charakterem.

Miejmy nadzieję, że Rok Jubileuszowy zostanie w Państwa pamięci i wspomnieniach na wiele wiele lat…

tekst: Beata Śliwa

Wydarzenia jubileuszowe:

 1. Narodowe Czytanie – 7. września 2019 (aula szkolna)
 2. Światowy Dzień Sybiraka – 17. września 2019 (udział w uroczystościach poświęconych pamięci Ofiar totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego)
 3. Szkolne jesienne biegi przełajowe – wrzesień 2019
 4. Udział delegacji szkolnej w 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO – 26-28 września 2019, Gdańsk
 5. Posadzenie 7 klonów w ogrodzie szkolnym na pamiątkę 70-lecia Szkoły
 6. Wyjazd rekreacyjno-integracyjny pracowników do Krynicy – 12-13 października 2019
 7. Wieczór kulturalno-integracyjny – 14. października 2019
 8. Szkolny konkurs teatralny klas pierwszych „Przedstawiamy się” pod hasłem „Syberyjskie szlaki…” – 14. i 15. listopada 2019
 9. GALA JUBILEUSZOWA – 20. listopada 2019 (Msza św. godz. 9.00 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Meissnera/ Gala Jubileuszowa godz. 11.00 aula Akademii Wychowania Fizycznego al. Jana Pawła II 78/ Zwiedzanie szkoły i spotkania klasowe Absolwentów od godz. 14.00)
 10. Dzień Kolejarza – 25. listopada 2019 – wyjazd pierwszych klas kolejowych do Czernej
 11. Konkurs wiedzy o patronie szkoły
 12. Szkolny konkurs teatralny klas trzecich „Światło na scenę” – 27. lutego 2020
 13. X Jubileuszowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru – 4-6 października 2021
 14. Szkolny Dzień Sportu i Promocji Zdrowia
Skip to content