Nabór na kursy CKZ 2 – 2021-2023

Planowane kursy w Zespole Szkół  nr 1 w latach 2020-2023

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) oraz w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”.

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego – Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie

WAKACYJNE STYPENDIA STAŻOWE (STAŻE U PRACODAWCÓW) – 2023
DOKUMENTY DLA LOGISTYKÓW I KOLEJARZY – BRANŻA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA:

Regulamin-udzielania-stypendiow-stazowych Zal-1-do-Regulaminu-Wzor-Umowy Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego Załącznik nr 1 do umowy – zgoda Rodzica

aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin-uczestnictwa_w projekcie CKZ II Zał. 1 Wzór harmonogramu Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy informacja wychowawcy o uczniu Autotest Zał. 3 Karta oceny Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie_po zmianie 15_09_2021 Zał. 5 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do  przetwarzania Zał. 7 oświadczenie o braku udziału Zał. 8 Protokół z rekrutacji

Oświadczenie o oddelegowaniu_wzór Porozumienie z pracodawcą 2023 Protokół przekazania materiałów Załącznik nr 1 do porozumienia – Ramowy program stażu Załącznik nr 2 do porozumienia – Dziennik stażu, praktyki Załącznik nr 3 do porozumienia – Certyfikat Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach Załącznik nr 5 umowa powierzenia – dane stażysty Załącznik nr 6 umowa powierzenia – dane opiekuna

WAKACYJNE STYPENDIA STAŻOWE (STAŻE U PRACODAWCÓW) – 2023 DOKUMENTY DLA INFORMATYKÓW, PROGRAMISTÓW, ELEKTRONIKÓW, MECHATRONIKÓW – BRANŻA ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA

Zał 1 do Regulaminu Wzór Umowy 2023 – edyt. Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego – edyt. Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego – edyt. Załącznik nr 1 do umowy – zgoda Rodzica 2023 Załącznik nr 2 do umowy – Ramowy program stażu 2023 Załącznik nr 2 do umowy – Ramowy program stażu 2023 Załącznik nr 3 do umowy – Dziennik stażu, praktyki 2023 Załącznik nr 4 do umowy i Załącznik nr 3 do porozumienia – Certyfikat – 2023  Oświadczenie o oddelegowaniu – branża E   Porozumienie z pracodawcą 2023Porozumienie z pracodawcą 2023Protokół przekazania materiałów – branża E Regulamin udzielania stypendiów stażowych Załącznik nr 1 do porozumienia i załącznik nr 2 do umowy – Ramowy program stażu – branża EZałącznik nr 2 do porozumienia i załącznik nr 3 do umowy – Dziennik stażu, praktyki – branża EZałącznik nr 3 do porozumienia i załącznik nr 4 do umowy – Certyfikat – 2023Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach 2023Załącznik nr 5 umowa powierzenia – dane stażysty – 2023Załącznik nr 6 umowa powierzenia – dane opiekuna 2023

 

WYKAZ KURSÓW I PROWADZĄCYCH

2021 rok:

informatycy/programiści/elektronicy/mechatronicy

 1. Programowanie w języku Python – 1 grupa po 10 uczniów po 15 godzin każda Jolanta Pawłyszcze 12.06 -219.06 zakończony
 2. Zastosowanie programu 3dsmax do projektowania i budowania scen trójwymiarowych – 1 grupa po 10 uczniów po 30 godzin każda Maciej Kowalczyk 12.03 -26.03 zakończony
 3. Zaawansowany arkusz kalkulacyjny z Certyfikatem ECDL – 1 grupa po 10 uczniów po 20 godzin Mariusz Duszkiewicz 19.11-27.11.2021 zakończony
 4. Elektronika dla informatyków i mechatroników – 1 grupa po 10 uczniów po 30 godzin każda Andrzej Drwal 12.11-14.11.2021  zakończony
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie montażu oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV – 1 grupa po 10 uczniów po 30 godzin każda Zbigniew Porada 14.11-29.11.2021 zakończony
 6. Algorytmika i logika w programach komputerowych – 2 grupy po 10 uczniów po 10 godzin każda Danuta Biczewska 06.04- 10.04 zakończony, 10-11.12.2021 zakończony
 7. Kodowanie i dekodowanie informacji w systemach komputerowych – 1 grupa po 10 uczniów po 10 godzin każda Justyna Rubaj 1.04- 06.04 zakończony
 8. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik
 9. Obsługa wózków widłowych – (2 grupy po 10 os., 35h) – zewnętrznie  24.03- 29.03.2021 zakończony

logistycy/kolejarze

 1. Logistyczna obsługa klienta – 1 grupa po 10 osób po 10 h Paulina Florczak 15.03- 19.03 zakończony
 2. Elementy statystyki w logistyce – 1 grupa po 10 osób po 10h Agnieszka Turoń 14.04- 28.04 zakończony, 22-15.05.2021 zakończony
 3. Prowadzenie ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemów informatycznych – 1 grupa po 10 uczniów po 10 h (będzie zmiana)
 4. Obsługa klienta w branży kolejowej – 1 grupa po 10 osób po 10h Jolanta Maniak  10.04- 24.04 zakończony
 5. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu pracy maszynisty pojazdów kolejowych z napędem – 1 grupa po 10 osób po 10h (będzie zmiana)
 6. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym – 1 grupa po 10 osób po 10h/przeniesiony na przyszły rok
 7. Prawo jazdy – (2 grupy po 10 os., 50h) – zewnętrznie grupa pełna zakończony
 8. Obsługa wózków widłowych – (2 grupy po 10 os., 35h) – zewnętrznie
 9. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik

WYKAZ KURSÓW I PROWADZĄCYCH

2022 rok:

informatycy/programiści/elektronicy/mechatronicy

 1. Programowanie w języku Python – 2 grupy po 10 uczniów po 15 godzin każda Jolanta Pawłyszcze
 2. Zastosowanie programu 3dsmax do projektowania i budowania scen trójwymiarowych – 2 grupy po 10 uczniów po 30 godzin każda Maciej Kowalczyk 11-25.03.2022 zakończony
 3. Zaawansowany arkusz kalkulacyjny + Certyfikat ECDL (płatny) – 2 grupy po 10 uczniów po 20 godzin Mariusz Duszkiewicz zakończony
 4. Elektronika dla informatyków i mechatroników – 2 grupy po 10 uczniów po 30 godzin każda Andrzej Drwal zakończony
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie montażu oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV – 1 grupa po 10 uczniów po 30 godzin każda Zbigniew Porada zakończony
 6. Algorytmika i logika w programach komputerowych – 3 grupy po 10 uczniów po 10 godzin każda Danuta Biczewska  14-15.01.2022 zakończony, 4-5.03.2022, 8-9.04.2022 zakończony
 7. Kodowanie i dekodowanie informacji w systemach komputerowych – 2 grupy po 10 uczniów po 10 godzin każda Justyna Rubaj 18-19.01.2022 zakończony, 26-27.01.2022 zakończony,14-15.04.2022zakończony
 8. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik zakończony

logistycy/kolejarze

 1. Logistyczna obsługa klienta – 3 grupy po 10osób po 10 h Paulina Florczak zakończony
 2. Elementy statystyki w logistyce –2 grupy po 10 osób po 10h Agnieszka Turońzakończony
 3. Prowadzenie ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemów informatycznych – 1 grupa po 10 uczniów po 10 h (zmiana)
 4. Obsługa klienta w branży kolejowej – 1 grupa po 10 osób po 10h Jolanta Maniak 23.04- 5 godz, 24.04- 5 godz zakończony
 5. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu pracy maszynisty pojazdów kolejowych z napędem – 1 grupa po 10 osób po 10h (zmiana)
 6. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym – 1 grupa po 10 osób po 10h (zmiana)
 7. Prawo jazdy – (2 grupy po 10 os., 50h) – zewnętrznie zakończony
 8. Obsługa wózków widłowych – (2 grupy po 10 os., 35h) – zewnętrznie zakończony
 9. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik zakończony

WYKAZ KURSÓW I PROWADZĄCYCH

2023 rok:

informatycy/programiści/elektronicy/mechatronicy

 1. Programowanie w języku Python – 1 grupa po 10 uczniów po 15 godzin każda Jolanta Pawłyszcze
 2. Zastosowanie programu 3dsmax do projektowania i budowania scen trójwymiarowych – 1 grupa po 10 uczniów po 30 godzin każda Maciej Kowalczyk zakończony
 3. Zaawansowany arkusz kalkulacyjny + Certyfikat ECDL (płatny) – 1 grupa po 10 uczniów po 20 godzin Mariusz Duszkiewicz zakończony
 4. Algorytmika i logika w programach komputerowych – 1 grupa po 10 uczniów po 10 godzin każda Danuta Biczewska zakończony
 5. Kodowanie i dekodowanie informacji w systemach komputerowych – 1 grupa po 10 uczniów po 10 godzin każda Justyna Rubaj zakończony
 6. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik

logistycy/kolejarze

 1. Logistyczna obsługa klienta – 1 grupa po 10osób po 10 h Paulina Florczak zakończony
 2. Elementy statystyki w logistyce – 1 grupa po 10 osób po 10h Agnieszka Turoń zakończony
 3. Doradztwo zawodowe Beata Śliwa, Ewa Wójcik

WAKACYJNE STYPENDIA STAŻOWE – 2022 (pliki archiwalne)

DOKUMENTY DLA UCZNIA – BRANŻA A (logistycy/kolejarze):

aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie
Regulamin-uczestnictwa_w projekcie CKZ II
Zał. 1 Wzór harmonogramu
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy A
Zał. 3 Karta oceny
Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie_po zmianie 15_09_2021
Zał. 5 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych
Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Zał. 7 oświadczenie o braku udziału
Zał. 8 Protokół z rekrutacji

Regulamin udzielania stypendiów stażowych
Zał 1 do Regulaminu Wzór Umowy
Zał 2 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego

Załącznik nr 1 do umowy – zgoda Rodzica

Oświadczenie o oddelegowaniu_wzór
Porozumienie z pracodawcą
Protokół przekazania materiałów
Załącznik nr 1 do porozumienia – Ramowy program stażu
Załącznik nr 2 do porozumienia – Dziennik stażu,
praktyki
Załącznik nr 3 do porozumienia – Certyfikat
Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach
Załącznik nr 5 umowa powierzenia – dane stażysty
Załącznik nr 6 umowa powierzenia – dane opiekuna

WAKACYJNE STYPENDIA STAŻOWE – 2021 (pliki archiwalne)

DOKUMENTY DLA UCZNIA – BRANŻA A (logistycy/kolejarze):

Regulamin-uczestnictwa_w projekcie CKZ II

Zał 1 do Regulaminu Wzór Umowy Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego Załącznik nr 1 do umowy – zgoda Rodzica

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 5 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

DOKUMENTY DLA KOMISJI

Zał. 1 Wzór harmonogramu

Zał. 7 oświadczenie o braku udziału

Zał. 3 Karta oceny

Zał. 8 Protokół z rekrutacji

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY

Oświadczenie o oddelegowaniu_wzór

Porozumienie z pracodawcą

Protokół przekazania materiałów

Załącznik nr 1 do porozumienia – Ramowy program stażu

Załącznik nr 2 do porozumienia – Dziennik stażu, praktyki

Załącznik nr 3 do porozumienia – Certyfikat

Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach

Załącznik nr 5 umowa powierzenia – dane stażysty

Załącznik nr 6 umowa powierzenia – dane opiekuna

BRANŻA E (informatycy/programiści/elektronicy/mechatronicy)

DOKUMENTY DLA UCZNIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ II

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

wraz załącznikami:

Zał 2 do Regulaminu – Wniosek o przyznanie stypendium stażowego – branża E

Zał. 4. Deklaracja udziału w projekcie + Zał.5. Oświadczenie RODO

Zał. 7 oświadczenie o braku udziału-E

Załącznik 1 do Regulaminu – Wzór Umowy – branża E

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy – branża E

Załącznik 6 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (od 13.08.2018)

załącznik nr 1 do umowy – zgoda Rodzica – branża E

DOKUMENTY DLA KOMISJI

Zał. 3 Karta oceny

Zał. 8 Protokół z rekrutacji

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY

Oświadczenie o oddelegowaniu – branża E

Porozumienie z pracodawcą – branża E

Protokół przekazania materiałów – branża E

Załącznik nr 1 do porozumienia i załącznik nr 2 do umowy – Ramowy program stażu – branża E

Załącznik nr 2 do porozumienia i załącznik nr 3 do umowy – Dziennik stażu, praktyki – branża E

Załącznik nr 3 do porozumienia i załącznik nr 4 do umowy – Certyfikat – branża E

Załącznik nr 4 Oświadczenie o poniesionych kosztach – branża E

Załącznik nr 5 umowa powierzenia – dane stażysty – branża E

Załącznik nr 6 umowa powierzenia – dane opiekuna – branża E

 

CAŁOROCZNE STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH W WYSOKOŚCI 10 TYS. ZŁ.-  2021/2022/2023

Głównym celem pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów Szkół objętych projektem z obszaru Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 1.000,00 zł brutto miesięcznie na jednego ucznia przez okres 10 miesięcy.

Regulamin stypendia uczniów zdolnych CKZ_zał._OST_wy…

Skip to content