Pojazdy samochodowe

ZAWÓD: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: MOT = MOTORYZACYJNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: transportu

W pięcioletnim okresie nauczania uczeń poznaje budowę, naprawę i eksploatację współczesnych pojazdów samochodowych uczestnicząc w zajęciach z przedmiotów zawodowych.

W trakcie nauki odbywa się bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, bazach MPK oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

W toku nauki uczymy się m.in. następujących przedmiotów zawodowych:

Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych-zaj. prak

Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych-zajecia praktyczne

Organizacja obsługi i napraw pojazdów samochodowych

Pneumatyka i hydraulika

Podstawy konstrukcji maszyn

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

technik-pojazdow-samochodowych-na-podbudowie-kwalifikacji-mot.02mot.06

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Skip to content