Praca

Brak naborów

ARCHIWUM

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY sprzątająca – 1 etat

  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr1 w Krakowie ul. Ułanów 3
  2. Stanowisko:sprzątająca
  3. Wymiar etatu: 1 etat od 01.08.2019 r , umowa o prace
  4. Wymagania związane ze stanowiskiem:

wykształcenie min. podstawowe;
energiczność;
dyspozycyjność;
chęć i zaangażowanie do pracy;

  1. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątającej

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodow i staż pracy

6. Zakres obowiązków

Sprzątanie szkoły i inne czynności zlecone przez przełożonego praca 8 godzin dziennie , praca po południu do 21:00

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 9.00 do 14.00 lub na adres mailowy poczta@tk.krakow.pl w terminie do 15 lipca 2019 r. tel. 12/411-54-34

Dyrektor mgr Beata Śliwa

Oferty aktualne

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU:


A. nauczyciela przedmiotów zawodowych  w branży informatycznej (absolwenci Edukacji techniczno-informatycznej, Informatyki, Automatyki i robotyki, kierunków, których program studiów obejmował podstawe programową do przedmiotów zawodowych w branzy informatycznej)

B. nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży elektronicznej i mechatronicznej

C. nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży kolejowej

1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
2. Wymagania dodatkowe
 – Posiada obywatelstwo polskie                              
 – Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela      
 – Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych                                            
–  Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne                      
–  Przestrzega podstawowe zasady moralne.
3. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów zawodowych:
   W branży informatycznej:
Administracja bazami danych, Systemy operacyjne (Windows, Linux), Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, Witryny i aplikacje internetowe, Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, Programowanie aplikacji internetowych, Znajomość Php, MySql, Java, zagadnienia CMS i hosting.
4. Warunki pracy i płacy:
    wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego
5. Wymagane dokumenty:
    Curriculum Vitae
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Dokumenty należy przesłać na adres mail: poczta@tk.krakow.pl lub składać  w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3 w dni robocze    
w godz. 8.00 do 15.00, tel. 12/411-54-34
7. Etat lub etat na zastępstwo

Skip to content