Wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie i czesne proszę wpłacać na numer konta: 37  1020  2892  0000  5302  0590  7524

Adres wpłat: MCOO,  ul. Ułanów 9, Kraków 31-450

Od 1 września 2022 roku przewidywany koszt posiłków dla młodzieży uczącej się wynosi:

całodzienne wyżywienie  –  15,00 zł.

Od wpłaty, które nie będą dokonywane w terminie będą naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o terminowe wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca.

Skip to content