Mechatronika

ZAWÓD: TECHNIK MECHATRONIK 311410
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: ELM=ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: gospodarki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

ELM.03.Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Mechatronik musi być osobą, która orientuje się w mechanice, elektronice i informatyce. Te trzy obszary to podstawa do wykonywania pracy w tej dziedzinie. Mechatronik specjalizuje się w obsłudze urządzeń do sterowania maszynami sterowanymi komputerowo, zajmuje się diagnostyką samochodową, może pracować w specjalistycznych halach produkcyjnych, laboratoriach, serwisach sprzętu i stacjach diagnostycznych. Mechatronik to osoba z uzdolnieniami technicznymi, matematycznymi, analitycznymi oraz ze zdolnością koncentracji.

W swojej pracy mechatronik wykorzystuje  technologie informacyjne, a jego praca jest ważna dla prawidłowego działania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Mechatronik to dobry zawód, w którym ważne są nie tylko umiejętności manualne, ale i fachowa wiedza o nowoczesnych technologiach.

Powiązane kierunki studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Elektronika, Bioinżynieria.

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kierunek technik elektronik (miejsce 17), technik mechatronik (miejsce 21), technik programista (miejsce 22),  technik transportu kolejowego (miejsce 24). Dodatkowo na 217 zawodów,  technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk mają wysoką pozycję zapotrzebowania na rynku pracy w województwie małopolskim.

Sprawdź zapotrzebowanie na rynku pracy na: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 991) – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082

Warsztaty szkolne
Skip to content