Egzaminy

Egzaminy zawodowe i maturalne

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2023/24

Na stronie cke.gov.pl i stronie oke.krakow.pl można zapoznać się komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Sprawdź swoje terminy egzaminów!

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dyplomów technika jest możliwy w sekretariacie szkoły, pokój nr 4 od godz. 8-15.00. Dodatkowe informacje ws egzaminów przekazywane są na tablicy ogłoszeń przy sali 31w/cnc.

Matura 2024 w roku szkolnym 2023/24

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na stronie oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny oraz w gablocie w górnym holu szkolnym.

UWAGA!!!

  1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.
  2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.
  4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).
  5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.
  6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.
  7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).
  8. Zdający przestrzega procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Skip to content