Egzaminy

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/23

Na stronie cke.gov.pl i stronie oke.krakow.pl można zapoznać się komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sprawdź swoje terminy egzaminów!

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dyplomów technika jest możliwy w sekretariacie szkoły, pokój nr 4 od godz. 8-15.00.

Matura w roku szkolnym 2022/23

Wszystkie terminy egzaminów znajdują się na www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny oraz w gablocie w górnym holu szkolnym.

Terminy egzaminów maturalnych podane przez CKE:

4 maja (czwartek) godz.9.00 egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.
5 maja godz.9.00 egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, godz.14.00 egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.
8 maja godz.9.00 egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, godz.14.00 egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
9 maja godz.9.00 egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, godz.14.00egzamin z filozofii.
10 maja godz.9.00 egzamin z wiedzy o społeczeństwie, godz.14.00 egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
11 maja godz.9.00 egzamin z biologii, godz.14.00 egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
12 maja godz.9.00 egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, godz.14.00 egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
15 maja godz.9.00 egzamin z chemii, godz.14.00 egzamin z historii muzyki.
16 maja godz.9.00 egzamin z geografii, godz.14.00 egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
17 maja godz.9.00 egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, godz.14.00 egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
18 maja godz.9.00egzamin z historii, godz.14.00 egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
19 maja godz.9.00 egzamin z fizyki, godz.14.00 egzamin z historii sztuki.
22 maja godz.9.00 egzamin z informatyki, godz.14.00 egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
23 maja (różne godziny) egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja. Harmonogram egzaminów ustnych ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) dyr. Beata Śliwa.

UWAGA!!!

  1. Na wszystkie egzaminy maturalne obowiązuje strój galowy.
  2. Zdający posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
  3. Zdający przynosi min. dwa długopisy z czarnym wkładem oraz przybory wg wskazań OKE.
  4. Zdający przychodzi godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego (losowanie stolików, sprawdzenie tożsamości, instrukcja egzaminacyjna).
  5. Zdający nie posiada przy sobie żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (m.in. telefonu komórkowego). Sekretariat uczniowski może przechować telefon na czas egzaminu pod warunkiem, że zostanie on zostawiony w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i klasą absolwenta.
  6. Zdający proszony jest o przybycie minimum pół godziny przed egzaminem ustnym.
  7. Zdający proszony jest o sprawdzenie numeru sali, w której przystępuje do egzaminu (listy zdających wywieszone będą w holu głównym przy portierni oraz przy każdej sali egzaminacyjnej).
  8. Zdający przestrzega procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Matura z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/23

Informator_EM2023_jezyk_angielski

Skip to content