Covid-19

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, zaleceniami oraz informacjami w związku z pandemią. Proszę o obejrzenie filmów i materiałów przygotowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), GIS, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Premiera i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Rodzice, Szanowni Uczniowie

Apeluję, aby jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, nosić maseczki/przyłbice w częściach wspólnych szkoły.

Wewnętrzne procedury jasno wskazują, że m.in. zaleca się noszenie maseczek. Decyzję ostateczną co do ich noszenia podejmuje rodzic/pełnoletni uczeń, biorąc pod uwagę stan zdrowia, przeciwwskazania do jej noszenia, bądź inne ważne dla jego zdrowia czynniki.

Obserwując frywolne podejście młodzieży do zaleceń noszenia maseczek w częściach wspólnych (hole, korytarze, dziedziniec itp.) można stwierdzić, że młodzież nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia.
Dla uniknięcia sytuacji zagrażającym zdrowiu i i życiu całej społeczności szkolnej, proszę o zachowanie dystansu, jeśli to możliwe, noszenie środków ochronnych i częste mycie dłoni. Proszę o potraktowanie zaleceń proceduralnych jako integralną część działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Mam nadzieję, że wszyscy Uczniowie, którzy nie mają przeciwwskazań, będą nosili maseczki w częściach wspólnych szkoły, za co z góry dziękuję.

Beata Śliwa
Dyrektor

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds.Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zachęcamy do instalacji.

Kliknij na List do rodzicow dot. ProteGo Safe

Kliknij na Aplikacja ProteGoSafe

W celu ograniczenia zakażenia COVID-19 prosimy Uczniów, aby posiadali przy sobie osobiste mini żele antybakteryjne, rękawiczki i maseczki lub przyłbice. Podczas przerw zalecane jest wyjście na świeże powietrze na terenie szkoły. Prosimy, aby nie gromadzić się w grupach, przemieszczać się do sal w bezpiecznej odległości, podczas przerw ubierać maseczkę/przyłbicę.

Linki:

Link do strony rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus

Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja

Główny Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie http://pssekrakow.pl/

Światowa Organizacja Zdrowia https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Aplikacja Kwarantanna domowa https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Skip to content