Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Pan Marcin Kotek

Zastępca: Pani Beata Duda-Szewczyk

Skarbnik:Pani Maria Kalishyna

Sekretarz: Pani Aneta Czyż

Rada Rodziców informuje, że koszt ubezpieczenia ucznia NNW w roku szkolnym 2022/23 wynosił 50 zł. Płatne w pokoju A9b lub podczas zebrania z rodzicami. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 roku. Przypominamy, że wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne. Rodziców, którzy nie dokonują wpłat prosimy o pisemne oświadczenie, że dziecko jest ubezpieczone indywidualnie. Uczniowie szkoły technicznej, ze względu na pracę przy urządzeniach i maszynach, praktyki zawodowe i staże oraz zajęcia specjalistyczne muszą być ubezpieczeni.

Proponowana kwota dobrowolnej składki dla Rady Rodziców wynosi 100zł rocznie (ok. 8 zł miesięcznie). Płatne gotówką w pokoju A9b lub na konto PKO BP 38 1020 2892 00005102 0015 7347 z dopiskiem Imię i nazwisko ucznia+klasa. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo wpisowe uczniów klas pierwszych w wysokości 100zł płatne jednorazowo w pokoju A9b do końca września. W przypadku zmiany szkoły do końca września wpisowe zostanie oddane. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na gadżety szkolne dla ucznia oraz wycieczkę programową. Wpłat można dokonywać od 10 sierpnia 2022 r.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Skip to content