Małopolska Chmura Edukacyjna II

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna metoda przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych uczniom

link do strony projektu http://e-chmura.malopolska.pl/

http://e-chmura.malopolska.pl/index.php/obszary-edukacyjne

Obszary edukacyjne

Zważywszy na wysoki stopień innowacyjności Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i brak sprawdzonych w praktyce w polskich warunkach projektów tego typu, konieczne jest uruchomienie projektu w skali umożliwiającej potwierdzenie możliwości budowy założonych usług na bazie dostępnych na rynku technologii oraz możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Zbudowanie pilotażowego modułu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pozwoli też określić szczegółowo zapotrzebowania związane z ewentualnymi dodatkowymi modułami (aplikacje i treści), które powinny być rozwijane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.

Prezentacja obszarów tematycznych wraz z przyporządkowanymi do nich podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.
 

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

Lp.NazwaObszar
1.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieInformatyka
Fizyka
Mechaniczno-mechatroniczny
2.Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiChemia
Budownictwo
3.Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowiePrzedsiębiorczość
Matematyka
4.Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMatematyka
Biologia
Geografia
5.Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w KrakowieFilologia
Język angielski ogólny
Język francuski
Język niemiecki
Mechaniczno-mechatroniczny
Język angielski zawodowy
6.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowieChemia
Filologia
Język angielski
Elektryczno-elektroniczny
7Uniwersytet Rolniczy im. Hugona KołłątajaŻywność
Środowisko

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.NazwaPrzedmioty
1.Fundacja Centrum KopernikaRozwijanie kompetencji uczenia się i społecznych
2.Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej BeskidzkiejInformatyka
Turystyka
Skip to content