Kompetencje bez tajemnic 2023-2025

Wniosek numer: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141433

Tytuł: Kompetencje bez tajemnic

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej Akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2023, został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 66 049 EUR, co stanowi równowartość kwoty 312 246,65 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2023 do programu Erasmus+, tj. listopada 2022 r., 1 EUR=4,7275 PLN.

UWAGA WAŻNA ZMIANA

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, objęci wsparciem mogą zostać jedynie uczniowie/uczennice oraz pracownicy kadry pedagogicznej placówek edukacyjnych znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.

Za takich uczestników mogą zostać uznane osoby w przypadku których dostęp do uczestnictwa w programie jest utrudniony bądź ograniczony z następujących powodów: niepełnosprawność  trudności edukacyjne, przeszkody natury ekonomicznej różnice kulturowe problemy zdrowotne, przeszkody społeczne przeszkody natury geograficznej.

W związku ze zmianą źródła dofinansowania zmianie ulegnie również termin realizacji projektu. Działania projektowe planowane są do rozpoczęcia 28 grudnia 2023 r. i trwać będą 18 miesięcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Planowane mobilności jedynie dla uczniów/uczennic oraz pracowników kadry pedagogicznej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.

 1. Malta, wizyta przygotowawcza, 3 pracowników
 2. Malta, październik 2024, 10 uczniów + 4 nauczycieli
 3. Niemcy, 2 pracowników
 4. Portugalia, 2 pracowników
 5. Hiszpania, 2 pracowników
 6. Islandia, 2 pracowników
 7. Finlandia, 2 pracowników
 8. Malta, 6 pracowników
 9. Irlandia,4 pracowników

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU KOMPETENCJE BEZ TAJEMNIC

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna w konkursie 2023

Rekrutacja uzupełniająca 20-28.02.2024

W dniu 7 marca Komisja rekrutacyjna wyłoniła Uczniów i Uczennice do udziału w projekcie. Lista osób zakwalifikowanych przedstawia się następująco:

 1. Strzelecki Kacper
 2. Migas Piotr
 3. Śmiałek Jakub
 4. Trojan Olaf
 5. Kwaśniewski Wiktor
 6. Szczęsny Tomasz
 7. Wąchol Karol
 8. Nowak Marcel
 9. Trędowski Piotr
 10. Nowak Emilia

Na liście rezerwowej znaleźli się:

 1. Gołąb Wiktoria
 2. Figut Szymon
 3. Bulek Wiktoria

Gratulujemy! W kolejnych tygodniach nastąpi podpisanie umów, spotkania organizacyjne i kulturowe oraz przekazanie wszelkich istotnych informacji do realizacji projektu.

REGULAMIN REKRUTACJI KADY DO PROJEKTU KOMPETENCJE BEZ TAJEMNIC

Skip to content