Informatyka

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203
TYP SZKOŁY: 5-LETNIE TECHNIKUM
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
BRANŻA: INF=TELEINFORMATYCZNA

Minister właściwy dla zawodu –minister właściwy do spraw: informatyzacji, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

Pracownia komputerowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

W toku nauki uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Nauka na tym kierunku zawiera m.in. następujące przedmioty zawodowe:

Administracja  bazami danych

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi – zajecia praktyczne

Informatyka

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej – zaj.  praktyczne

Programowanie aplikacji internetowych

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych-zajecia praktyczne

Sieci komputerowe

Systemy baz danych

Systemy operacyjne

Witryny i aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

WAŻNE! Wszystkie nasze kierunki kształcenia znalazły się jako priorytetowe, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.
W formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

W pięcioletnim technikum od klasy 1 obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do konkretnej branży.

Skip to content