Patron Szkoły

Jeden z najlepszych uczniów w historii Instytutu Szlacheckiego w Wilnie
Nauczyciel matematyki, fizyki, geografii, literatury polskiej i filozofii chrześcijańskiej
Wychowawca
Wychowawca Księci Augusta Czartoryskiego
Wykładowca
Korepetytor matematyki i mechaniki budowlanej
Inżynier i budowniczy kolei
Sybirak i Powstaniec Styczniowy
Duchowny

Dzień 22 listopada 2005 przeszedł do historii szkoły pod znakiem uroczystego, oficjalnego ogłoszenia faktu nadania imienia św. Rafała Kalinowskiego Zespołowi Szkół nr 1 w Krakowie oraz przekazania szkole nowego sztandaru.

Po uroczystościach w kościele O.O. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej, w budynku szkoły przy ul. Ułanów 3 odbyła się uroczystość główna, podczas której odczytany został akt nadania szkole imienia św. Rafała Kalinowskiego. Podczas uroczystości poświęcony sztandar szkoły przekazany został młodzieży, a pierwszoklasiści złożyli przed nim uroczyste ślubowanie. Nauczyciele ZS nr 1 zostali uhonorowani odznaczeniami resortowymi (medale Komisji Edukacji Narodowej) i nagrodami (Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Szkoły).

W części artystycznej młodzież przedstawiła w poetyckiej formie teksty św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila – filarów duchowości karmelitańskiej. Program uświetnili krakowscy aktorzy: Lidia Bogaczówna oraz Jerzy Trela, prezentując „Lokomotywę” Juliana Tuwima w wersji zasadniczej i kabaretowej. Miłym akcentem był występ absolwenta szkoły z roku 1986, Juliana Mere, aktora z Warszawy, w repertuarze Bułata Okudżawy i Marka Grechuty. Specjalnymi gośćmi byli Węgrzy z miasta Paks: delegacja tamtejszej szkoły partnerskiej oraz chór, który zaśpiewał kilka standardów muzycznych. Finał należał do Staromiejskiej Orkiestry, działającej przy ZS nr 1. Młodzi muzycy, pod batutą Wiesława Olejniczaka wykonali kilka utworów tanecznych, wraz z dowcipną i zaskakującą choreografią. Tak, pokrótce rzecz ujmując, zaczął się nowy rozdział w historii szkoły. /Anna Kopacz/
 

Św. Rafał Kalinowski (Józef Kalinowski) urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie, w inteligenckiej rodzinie szlacheckiego pochodzenia Andrzeja i Józefy z Płońskich. Niedługo

św. Rafał Kalinowski

św. Rafał Kalinowski po urodzeniu zmarła mu matka. Po ukończeniu Instytutu św. Rafał Kalinowski św. Rafał Kalinowski Szlacheckiego w Wilnie (1850) przez dwa lata studiował nauki rolnicze, a następnie inżynieryjne (1853-1857) w wojskowej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu, gdzie też krótko był wykładowcą. Zmęczony osobistym zmaganiem w poszukiwaniu sensu życia i atmosferą Petersburga, zaangażował się do pracy przy budowie linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa. W 1860 roku został przeniesiony do twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Gdy w roku 1863 wybuchło powstanie, w poczuciu obowiązku wobec własnej ojczyzny, oddał się do dyspozycji tajnego Rządu Narodowego, który mianował go naczelnikiem Wydziału Wojny na Litwie. Aresztowany w kwietniu 1864 roku, został skazany na 10 lat ciężkich robót na Syberii. Dziesięciolecie przed wybuchem powstania odegrało w życiu Kalinowskiego niezwykle doniosłą rolę. Rozpoczęło się kryzysem religijnym, by po okresie intensywnych poszukiwań intelektualnych i przemyśleń doprowadzić go do przekonania, [Józef Kalinowski przed wstąpieniem do zakonu Karmelitów Bosych] że tylko wiara może stanowić trwały fundament życia. W Brześciu zaopiekował się opuszczoną młodzieżą rzemieślniczą i więźniami zatrudnionymi w twierdzy. W zeznaniach procesowych obciążył siebie, by nie zaszkodzić innym. W drodze na Syberię i w kolejnych miejscach zesłania (Usolu k/ Irkucka, Irkucku, Permie i Smoleńsku) opiekował się zesłańcami, dzielił się z nimi pieniędzmi i rzeczami codziennego użytku. Oparciem dla niego była modlitwa. Czas zesłania traktował jako przygotowanie do życia zakonnego i kapłańskiego. Uwolniony, w latach 1874 – 1877 był wychowawcą Sługi Bożego księcia Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Grazu; święcenia kapłańskie otrzymał 15 stycznia 1882 roku w Czernej k/ Krakowa. Kilkakrotnie był przeorem tego klasztoru, jak też założonego przez siebie domu w Wadowicach, gdzie zmarł 15 listopada 1907 roku. Pochowany został na cmentarzu zakonnym w Czernej. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Rafała w dniu 22 czerwca 1983 roku w Krakowie, a w dniu 17 listopada 1991 roku kanonizował go w Rzymie. W 2005 roku wybitny rzeźbiarz prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Bronisław Chromy zaprojektował statuetkę św. Rafała Kalinowskiego, która stała się symbolem, dumą naszej szkoły. Odtąd ta statuetka jest wręczana podczas podczas uroczystości szkolnych naszym znamienitym gościom. Prof. Bronisław Chromy znany jest tak w kraju, jak i za granicą z wielu wybitnych osiągnięć.

Skip to content