W dniu 11 kwietnia trzech uczniów naszej szkoły: Konrad Purchla (4LC), Patryk Szabla (2LB) i Arkadiusz Staniszewski (1IB) uczestniczyli w konkursie z wiedzy o ochronie środowiska w języku angielskim. Podczas konkursu uczestnicy wykazywali się nie tylko wiedzą na w/w temat, ale również umiejętnościami  z zakresu rozumienia ze słuchu, tekstu pisanego, słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Poziom konkursu był bardzo wysoki a uczestnicy zdeterminowani. W starciu tytanów po „złote runo” Konrad, Patryk  i Arkadiusz wywalczyli dla naszej szkoły pierwsze miejsce jako drużyna. Dodatkowo Patryk okazał się najlepszy ze wszystkich uczestników konkursu zajmując pierwsze miejsce, a tuż za nim znalazł się Arek. Serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

/Agnieszka Rejman/

T3