25 września 2017 odbyła się wycieczka klasy 1PT do Teatru Ludowego na spektakl „Król Edyp” w oparciu o tekst tragedii Sofoklesa. Głównym założeniem wycieczki było rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży poprzez percepcję sztuki teatralnej, utrwalenie zdobytych już wiadomości na temat twórczości tragików antyku oraz dokonanie analizy porównawczej tekstu pisanego z inscenizacją.

Wyjście miało na celu utrwalenie kontekstów interpretacyjnych antycznych tekstów dramatycznych, upowszechnianie poszukiwań w dziedzinie interpretacji sztuki teatralnej oraz propagowanie zamiłowania do sztuki i kultury.

Dzięki takim wycieczkom uczniowie zyskują możliwość rozwijania wrażliwości artystycznej. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli spektakl. Po powrocie odbyła się lekcja języka polskiego poświecona dyskusji na temat refleksji młodzieży po obejrzeniu scenicznej interpretacji utworu.

mgr Katarzyna Leczykiewicz