image_pdfimage_print

4. września 2017 r. cała społeczność Szkoły spotkała się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/18.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Urbaniec z klasy 4LA przywitała Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników oraz Gości. Po ceremoniale wprowadzenia sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego zabrała głos Pani Dyrektor Beata Śliwa, która serdecznie przywitała wszystkich po wakacjach, prosiła o zaangażowanie w proces uczenia się i nauczania oraz sumienną pracę.

Pani Dyrektor podziękowała Uczniom, którzy godnie reprezentowali Szkołę podczas wakacyjnych stażów zawodowych w partnerskich firmach i zakładach pracy. Zwróciła się też do maturzystów, aby w czasie intensywnego przygotowywania się do egzaminów, nie zapominali o odpoczynku.

Szczególne powitanie skierowane było do Uczniów klas pierwszych, którzy po uroczystości przełamali pierwsze lody podczas wspólnych zdjęć klasowych.

Uroczystość zaszczyciła obecność Pana Szymona Huptysia Rzecznika Prasowego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który odczytał list w imieniu Pana Ministra Andrzeja Adamczyka. Czujemy się wyróżnieni tą wizytą.

Witaj szkoło!