image_pdfimage_print

W dniu 14. października 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się konferencja pt.: „Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego w aglomeracji krakowskiej”.

W trakcie konferencji licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać czterech wystąpień. Pierwsze dwie prezentacje zostały przygotowane przez uczniów Technikum Komunikacyjnego Macieja Iwańca i Tomasza Czopka, kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego, których wystąpienie dotyczyło aktualnej modernizacji i rozbudowy szlaków kolejowych i taboru oraz Żanetę Zdybał i Magdalenę Wadowską kształcących się na kierunku technik logistyk, których wystąpienie dotyczyło funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego w Krakowie. Obie prezentacje bardzo zaciekawiły uczestników oraz stały się przyczyną ożywionej dyskusji. Kolejnym prelegentem był pan Konrad Gawłowski z Grupy PKP. Wygłosił on ciekawą prezentację dotyczącą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów kończących naukę w technikum. Pan Konrad Gawłowski bardzo dobrze został odebrany przede wszystkim przez młodzież szkolną, zapewne również dla tego, że sam jest absolwentem (wtedy jeszcze) Technikum Kolejowego. Na zakończenie, z bardzo interesującym wykładem, wystąpił pan dr Kazimierz Mazur – Komendant Straży Ochrony Kolei. Pan Komendant w ciekawy sposób opowiedział o uwarunkowaniach prawnych i specyfice pracy w służbach mundurowych. Podkreślił rolę wychowawczą szkoły w kształtowaniu odpowiednich postaw wśród młodzieży, zwłaszcza w kontekście starania się o przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy SOK lub Policji.

Podsumowania wygłosili m.in.: pan Karol Nędza – wieloletni członek SITK, pani wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 Barbara Baran, pani Elżbieta Wiesner- członek Zarządu Związku Zawodowego Kolejarzy. Na zakończenie współorganizator konferencji pan Zbigniew Porada podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich aktywny udział oraz Dyrekcji Szkoły i Zarządowi krakowskiego Oddziału SITK za pomoc w organizacji konferencji, następnie zaprosił zebranych na przygotowany poczęstunek, w trakcie którego nadal trwały rozliczne rozmowy na tematy branżowe.

Członkowie SITK przy Zespole Szkół nr 1, jako organizatorzy, widząc pozytywny odbiór konferencji, wyrazili wolę zorganizowania w niedługim czasie kolejnych tego typu spotkań naukowo-technicznych.

/ Zbigniew Porada /