Przedstawiamy się… – Konkurs Teatralny klas pierwszych jest wieloletnią tradycją naszej szkoły. Myślą przewodnią tegorocznego konkursu- odbył się 17 listopada br.- był cytat z wiersza A. Asnyka  "Szukajmy prawdy jasnego płomienia- świat wartości we współczesnym świecie".

KONKURS WYGRAŁA klasa 1 LA spektaklem  Nikt nie cofnie życia fal, w którym w ciekawy sposób zmierzono się z trudnym tematem. Piękna choreografia i muzyka, dobry kontakt z publicznością,gra na pianinie i przejmująca piosenka zaśpiewana przez solistkę – to plusy tego przedstawienia.
DRUGIE MIEJSCE zdobyła kl. 1 LB za spektakl  Pozory mylą, czyli trudności mniejszości, w którym z humorem poruszono kwestie poważne. W krótkich scenkach dramatycznych i przy pomocy środków plastycznych i muzycznych pokazano jak ważna jest tolerancja, koleżeństwo, szacunek dla inności wynikającej ze zróżnicowań kulturowych i religijnych. Dobre tempo i zaangażowanie całej klasy bardzo podobało się młodzieżowej widowni.
Przyznano nagrody i wyróżnienia za najlepsze kreacje aktorskie, za plakat i zaproszenie, za scenografię, kostiumy, muzykę, za adaptację scenariusza.
W zmaganiach konkursowych wystąpiły wszystkie klasy pierwsze, każde przedstawienie ukazywało jak ważne są wartości we współczesnym świecie. A oto tytuły poszczególnych przedstawień;
Kl.1 IB – Mały książę /Trudny tekst literacki przedstawiony w ciekawy sposób, spektakl spójny, zakończony przesłaniem /
kl. 1 PT –  Dobro powraca /ciekawa forma, wykorzystanie symboliki, przejmująca piosenka finałowa/
kl. 1 IA-  Rewanż / ciekawe wykorzystanie  Zemsty A. Fredry, aby posługując się współczesnym językiem młodzieżowym pokazać, że zgoda jest najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktu/
kl. 1 EL –  Klinika uzależnień / trudny temat ciekawie pokazany, dobre wykorzystanie muzyki i techniki komputerowej/
kl. 1 ME   –  Wartości na przestrzeni wieków  / interesujące kostiumy starożytnych Greków, samurajów, ciekawy okład taneczny/

Gratulujemy wszystkim uczniom przygotowującym konkursowe spektakle,poziom przedstawień i  zaangażowanie poszczególnych klas jest optymistycznym  świadectwem ich humanistycznej wrażliwości.


Koordynator Konkursu
Krystyna Firlej-Kępa