13 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Według wstępnych wyników największą ilość punktów wśród uczestników naszego technikum uzyskali uczniowie Jakub Kędys z klasy 1IA oraz Tomasz Ciuk z klasy 1 IB – gratulujemy.