W dniu 13.12.2017 r. odbył się etap regionalny konkursu wiedzy Państwowej Inspekcji Pracy o prawach pracowniczych i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Zespół Szkół nr 1 reprezentowali uczniowie: Kamil Żuchowski (2LA) i Piotr Sikorski (3EL), którzy przebywali w trakcie konkursu pod opieką p. Ewy Wójcik. Obaj uczniowie świetnie przygotowali się do zmagań konkursowych, w czym pomogli im nauczyciele p. Paulina Porada i p. Zbigniew Porada, dzięki czemu zajęli wysokie miejsca i otrzymali cenne upominki.

Dla porządku przypominam, że w etapie szkolnym konkursu, przeprowadzonym w dniu 24.11.2017 r., łącznie wzięło udział 14 osób: Kamil Żuchowski 2LA, Piotr Sikorski 3EL, Dominik Sencio 3IB, Bartosz Kochański 3IB, Konrad Gaweł 3IB, Rafał Kosakowski 3IB, Jacek Nowakowski-Feliks 3IB, Szymon Sioła 3EL, Krzysztof Periy 3EL, Adrian Gałka 3EL, Sebastian Ślazyk 3EL, Norbert Stachowicz 3IB, Kacper Jurek 3IB, Przemysław Wałęga 3IB.

Wszystkim uczestnikom, którzy pogłębili swoją wiedzę z zakresu BHP, podstaw przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i innych przedmiotów zawodowych oraz znacznie wykraczającą poza szkolne programy nauczania, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy.

Zbigniew Porada

zdjęcia: Z. Porada, E. Wójcik