Wiedzą, samodzielnością myślenia, umiejętnością stosowania środków retorycznych popisywali się uczniowie na szkolnych eliminacjach KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 25 stycznia br.
Myślą przewodnią tegorocznego  Konkursu były jakże aktualne i pobudzające do różnorodnych refleksji słowa ks.prof. Józefa Tischnera  "Nieszczęsny dar wolności". Odważnymi mówcami byli uczniowie z każdego poziomu, począwszy od klas pierwszych do maturalnych.Jury zdecydowało,że konkurs wygrała Iza Rakowska z klasy 2 LB, a oprócz niej do dalszych – krakowskich eliminacji przeszli, Michał Burda z 3LC, Konrad Gwóźdź z 3LA, Daniel Pyzik z4LA, Karolina Cetnarska z 1LA.
Konkurs odbył się w sali polonistycznej, gdzie elementami scenografii były plakaty inspirowane hasłem konkursu. Konkurs na plakat wygrał Rafa Urbanik z klasy 1 el.
Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się wrażliwością humanistyczną!

Krystyna Firlej-Kępa