image_pdfimage_print

W dniu 15.11.2012 r. wybrani uczniowie z klas: 3LO, 3LE, 2LO i 2LE, pod opieką nauczycieli: mgr inż. Zbigniewa Porada i mgr inż. Janusza Osmana, uczestniczyli w wycieczce naukowo-technicznej i seminarium, zorganizowanymi z okazji 155-lecia powstania linii kolejowej Kraków-Wieliczka.

Organizatorami seminarium byli:

– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie,

– Urząd Miasta i Gminy Wieliczka,

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

– Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,

– Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”,

– Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Patronat Honorowy stanowili:

– Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

– Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

W trakcie wycieczki młodzież zwiedziła z przewodnikiem podziemną część Dworca Głównego PKP w Krakowie, która jest w trakcie budowy. Podczas zwiedzania przedstawione zostały szczegóły nowoczesnych rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych budowanego obiektu. Następnie uczestnicy wycieczki przejechali pociągiem specjalnym, po zmodernizowanej trasie kolejowej, z Krakowa do stacji Wieliczka Park. W Wieliczce uczniowie naszej szkoły, którzy zostali zgłoszeni
do udziału w seminarium z racji swoich zainteresowań tematyką logistyki transportu oraz warunkami użytkowania trakcji elektro-energetycznej i taboru kolejowego, wzięli udział w sesji tematycznej i wysłuchali wygłoszonych referatów. W kolejności wystąpili:

– Remigiusz Tytuła – „Grupa KZN – Nawierzchnia szynowa od A do Z”,

– Jerzy Hydzik, Tomasz Hydzik – „Dzieje budowy dworca w Krakowie i linii kolejowej z Krakowa do Wieliczki”,

– Jolanta Lewińska-Szmuc – „Wieliczka i okoliczne wioski bliżej Krakowa – marzenie Piotra Lewińskiego (01.03.1915-22.01.1991),

– Wiesław Piątkowski – „Problemy związane z modernizacją linii kolejowej Kraków Bieżanów-Wieliczka Rynek.

Po wysłuchaniu referatów i po przeprowadzeniu krótkich, kuluarowych rozmów w trakcie ogłoszonej przerwy na kawę, uczestnicy powrócili do sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego SOLNE MIASTO, gdzie odbyła się ożywiona dyskusja merytoryczna, która zakończyła oficjalną część seminarium. Ostatnim punktem bardzo interesującej, jak zgodnie orzekli nasi uczniowie, wycieczki był udział we wspólnym obiedzie, w trakcie którego wszyscy uczestnicy nadal szeroko dyskutowali nad poruszanymi podczas seminarium problemami branżowymi. Po powrocie do Krakowa, w pełni usatysfakcjonowani z możliwości udziału w tak ważnym wydarzeniu, którego współuczestnikami byli znani i szanowani w środowisku specjaliści i przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie zapewnili swoich opiekunów o chęci dalszego rozwijania własnych zainteresowań zawodowych i poszerzania wiedzy. Nasi logistycy i elektronicy wyrazili również opinię, że szczególnie pragnęliby poszerzać swoje horyzonty zawodowe w trakcie uczestnictwa w kolejnych konferencjach, seminariach, warsztatach, czy też wycieczkach naukowo-technicznych. W imieniu wszystkich naszych uczestników, serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału Organizatorom Seminarium „155 lat linii kolejowej do Wieliczki”.

 

/ Tekst: mgr inż. Zbigniew Porada
/Zdjęcia: mgr inż. Janusz Osman,
Aleksander Migoń (3ET/

4