14 czerwca 2018 r. udaliśmy się na wycieczkę wraz z Panią Profesor K. Firlej-Kępą i Panią Profesor J. Krzyżanowską. Głównym celem naszej wycieczki było odwiedzenie miejsc związanych ze Stanisławem Wyspiańskim i innymi artystami młodopolskimi. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy w Jamie Michalika, gdzie przy torciku i kawie wysłuchaliśmy historii tego miejsca. Dowiedzieliśmy się też dużo o kabarecie ,,Zielony balonik".

Nasza klasa wygrała konkurs, w którym przedstawialiśmy "Wesele", dlatego też najpierw udaliśmy się w miejsce, gdzie ono zostało napisane. Pod tablicą pamiątkową, która została tam umieszczona, przypomnieliśmy sobie życiorys Wyspiańskiego. Idąc ulicę Bracką zatrzymaliśmy się przy kawiarni Nowa Prowincja, która jest związana z Grzegorzem Turnałem i jego utworem pod tytułem "Na Brackiej w Krakowie pada deszcz". Idąc dalej dotarliśmy do Pawilonu Wyspiańskiego, gdzie oglądaliśmy piękne witraże, które przedstawiają Świętego Stanisława, Kazimierza Wielkiego oraz Henryka Pobożnego. Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki była Bazylika OO Franciszkanów gdzie podziwialiśmy niesamowitą polichromię, głównie z motywami roślinnymi oraz witraże wykonane przez Wyspiańskiego. Wszystkie witraże były zachwycające, ale najbardziej wyróżniał się potężny obraz Boga Ojca w chwili stworzenia świata, który zapierał dech w piersiach. W końcu  przewędrowaliśmy do kościoła OO. Paulinów oraz Panteonu Zasłużonych na Skałce. W Panteonie oglądaliśmy kryptę Stanisława Wyspiańskiego a także między innymi Adama Asnyka i Czesława Miłosza. Po krótkiej modlitwie w Bazylice zakończyliśmy naszą wędrówkę.

Wioletta Tomczyk