W dniu 15.06.2018 r. w obecności Pani Dyrektor Beaty Śliwy zainaugurowano zajęcia na doposażonych w nowoczesne narzędzia stanowiskach warsztatu elektronika, które posłużą młodzieży do doskonalenia umiejętności z zakresu montażu układów elektronicznych za pomocą lutowania. Pierwsza lekcja z przedmiotu eksploatacja urządzeń elektronicznych była równocześnie lekcją otwartą obserwowaną przez Panią Dyrektor i zaproszonych nauczycieli. Lekcję przeprowadzili w klasie 3EL nauczyciele przedmiotów zawodowych dr inż. Andrzej Drwal i mgr inż. Zbigniew Porada. Młodzież i nauczyciele podziękowali Pani Dyrektor Śliwie za przekazanie środków na wyposażenie pracowni W115, dzięki czemu w bardziej ciekawy sposób i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi prowadzona będzie nauka zawodu i przygotowanie do egzaminów.

Zbigniew Porada