image_pdfimage_print

W końcu nadszedł upragniony dzień, 22 czerwca, w piątek o godz.9.30 odbył się na dziedzińcu szkolnym uroczysty apel kończący rok szkolny 2017/18. Po uroczystym ceremoniale z podniesieniem flagi państwowej głos zabrała p. dyrektor B. Śliwa oraz goście na czele z p. Jackiem Krętkowskim, przewodniczącym Rady Rodziców. Przedstawiciele PKP PLK wręczyli nagrody wyróżniającym się uczniom z klasy kolejowej 3TK. Następnie uczniowie otrzymali  nagrody za działalność i zaangażowanie w życie szkoły, konkursy  przedmiotowe czy zawody sportowe. Na szczególną  uwagę zasługują nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce  oraz za wzorową frekwencję. W imieniu samorządu szkolnego głos zabrała I. Rakowska. Cała uroczystość była prowadzona przez przedstawicieli samorządu szkolnego. Po oficjalnej części uroczystości uczniowie zostali zaproszeni  po odbiór świadectw szkolnych do sal lekcyjnych.

/M. Wojciechowski/