image_pdfimage_print

W dniu 6 listopada w internacie odbył się konkurs pięknego czytania. Głównym jego celem było propagowanie czytelnictwa. W tym roku przebiegał on dwuetapowo. W pierwszej części wychowankowie prezentowali przygotowany wcześniej dowolny utwór poezji. Mieliśmy przyjemność wysłuchać utworów m.in. Zbigniewa Herberta, „Dałem słowo”, Wisławy Szymborskiej „Nienawiść”, Antoniego Słonimskiego „Alarm”, Andrzeja Bursy „Zażalenie”. W pierwszym etapie zmagało się dziesięciu uczestników. Do drugiego etapu zostało wytypowanych sześć osób. W związku ze zbliżającym się 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości młodzież losowała fragmenty prozy o tematyce patriotycznej. Teksty ukazywały piękno polskiej ziemi, tęsknotę za ojczyzną, dążenia do wolności oraz postać Józefa Piłsudskiego. Uczestników oceniało jury w składzie: p. Rafał Szołdrowski (przewodniczący), p. Katarzyna Leczykiewicz oraz p. kierownik internatu Jolanta Domańska. Pod uwagę brano m.in. płynność, dykcję, tempo, interpretacje, wyrażanie emocji oraz kontakt z odbiorcą. W efekcie I miejsce zajęła Jadwiga Śliwa, II miejsce zajął Marek Musiał, na III zaś uplasowała się Aleksandra Jarno. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Monika Natkaniec