image_pdfimage_print

17 grudnia na lekcji 6 i 7 w górnej auli odbył się 14 finał konkursu o Patronie szkoły św. R. Kalinowskim. W tym roku tematyka finału dotyczyła I etapu życia Józefa Kalinowskiego, czas szkoły, studiów, udział w Powstaniu styczniowym do roku 1864. Jak co roku walka była ciekawa, a wyniki są następujące:

1 miejsce: N. Nidecka, K. Regulski, W. Wykurz/wszyscy 2LB/,K. Cetnarska/2LA/,

2 miejsce: N. Dyląg, K. Janicka, K. Dziadecki, K. Małkowski/wszyscy 3LB/,

3 miejsce: K. Ptak/4IA/, D .Szydło/3PT/, K. Świeżowska/1IB/, A. Stępień/1 LA/.

Uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: p. B. Pas/przewodniczący/, O.P. Wiśniowski SP, p. Ł. Przykowski. Gośćmi specjalnymi konkursu byli karmelici bosi z Czernej. Konkurs prowadził p. M. Wojciechowski.