06 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się „II Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej”.

Turniej ten był dla uczestników okazją sprawdzenia wiedzy w zawodzie technik mechatronik. Uczestniczyło w nim 63 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Celem Turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm z przemysłu. Równolegle z Turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki.

Naszą szkołę reprezentował Łukasz Wac, który zdobył III miejsce.

Gratulacje!

Wojciech Ziembiński