image_pdfimage_print

W dniu 23 października 2019 (środa) o godzinie 11:00 odbył się w naszej szkole I etap XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W zawodach udział wzięło 64 uczniów naszej szkoły – przedstawicieli trzecich i czwartych klas logistycznych.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną oraz pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Trzymamy kciuki i życzymy pomyślnej kwalifikacji do etapu okręgowego!