image_pdfimage_print

13 lutego br. odbył się w naszej szkole- tradycyjny już- Konkurs Krasomówczy, którego tematem był problem: Czasy walki o niepodległość ojczyzny należy pamiętać- czy odłożyć je do lamusa? Publiczność zgromadzona w sali polonistycznej wysłuchała 30 wystąpień swoich koleżanek i kolegów z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych. Jury, złożone z nauczycieli języka polskiego, uznało przemówienie Kacpra Gila z kl.3pt za najlepsze, miejsce drugie przyznano Mateuszowi Sawiczowi z kl. 2 me i Arturowi Szewczykowi z kl.1el, trzecie Bartłomiejowi Madejewskiemu z kl. 2lb, wyróżniono także Dagmarę Nizioł z kl. 2la.
Wymienieni uczniowie reprezentować będą naszą szkołę na Eliminacjach Krakowskich 19 lutego br.
Uczniowie podzielili się ciekawymi przemyśleniami pobudzającymi słuchaczy do refleksji. Konkurs był piękną lekcją wychowania patriotycznego i popisem sztuki retorycznej.

Konkurs zorganizowała i prowadziła Krystyna Firlej-Kępa