image_pdfimage_print

Wspomnienie  ś.p. Elżbiety Wiesner-Sokólskiej

26 maja pożegnaliśmy naszą Koleżankę Elżbietę Wiesner, wieloletniego pracownika Szkoły, działacza i pasjonata kolei.

Mgr inż. Elżbieta Wiesner urodziła się 1935 roku we Lwowie. Pochodziła z rodziny pracującej inteligencji, a ojciec był pracownikiem PKP we Lwowie. W 1967 roku przyjechała do Polski, a do Krakowa przybyła w 1975 roku.

Pani Elżbieta Wiesner została zatrudniona na stanowisku nauczycielki przedmiotów zawodowych w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Krakowie w dniu 1 września 1975 roku. Zatrudniona była wcześniej w Autobazie Lwowskiej(1958-60), Lwowskiej Fabryce Maszyn (1960-62 na stanowisku inżyniera w dziale produkcyjnym), Fabryce Kineskopów (1962-67, dział głównego mechanika na stanowisku kierownika biura kosztorysów ), Fabryce Samochodów Osobowych (1962-68), Fabryce Samochodów Małolitrażowych (1968-75) i Zakładzie remontowo-budowlanym (1975-76). Posiadając wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w 1983 roku stała się nauczycielem mianowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W roku 1984 podjęła dodatkową pracę w charakterze lektora w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Poświęcając się edukowaniu młodzieży Pani Elżbieta Wiesner była aktywnie zaangażowana w życie Szkoły i lokalnego środowiska. Była nauczycielem i wychowawcą internatu. W 1987 i 1998 roku otrzymała Nagrodę Dyrektora Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji. Wraz z przejściem na emeryturę 1991 roku Pani Elżbieta zdecydowała się kontynuować pracę zawodową jako nauczyciel i została zatrudniona ponownie, aż do roku 2002. Za zaangażowanie w promocję szkoły w środowisku lokalnym otrzymała Nagrodę Dyrektora w 2001 roku, a w 2010 Podziękowania.

Pani Elżbieta Wiesner w 1957 r. ukończyła Lwowski Instytut Politechniczny, Wydział Mechaniczny ze specjalnością ekonomiki, organizacji i planowania wyrobów produkcji budowy maszyn, gdzie otrzymała tytuł mgr inż.. Ukończyła 4-letnie Wyższe Studium Języków Obcych w Moskwie w zakresie języka angielskiego, 2-letnie Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Rosyjskiej, w zakresie języka rosyjskiego oraz 2-letnie Studium Podyplomowe na Wydziale Technologicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez cały czas pracy zawodowej we Lwowie była tłumaczem języka polskiego i literatury technicznej, a w czasie pracy w fabrykach w Polsce tłumaczem języka rosyjskiego. Złożyła też w Państwowy Egzamin z Języka Rosyjskiego w Ministerstwie Handlu Zagranicznego w Warszawie. Biegła w mowie i piśmie w języku ukraińskim i rosyjskim. W 1978 roku ukończyła 2-letnie Studium Podyplomowe  przysposobienie do życia w rodzinie, które podjęła w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1985 roku ukończyła 3-semestralne Studium Podyplomowe Administracji w zakresie specjalności prawno-administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała też uprawnienia z BHP i SIP.

Od zakończenia pracy w Technikum Kolejowym Pani Elżbieta aktywnie i dynamicznie działała na rzecz środowiska szkolnego, kolejarskiego i artystycznego. Była członkiem wielu stowarzyszeń. Kochała teatr, operę i lwowskie piosenki. Największy sentyment budziły w Niej wspomnienia ze Lwowa.  Była oddana naszej Szkole i jej społeczności.